martes, 18 de octubre de 2011

Vicent Martinez - Director do Observatorio Astronómico de Valencia

Profesor de Astronomía e Astrofísica acto Vicent Martinez o xoves Rexión Forum (20,15 horas no Centro de Novacaixagalicia Desenvolvemento) para facer unha charla sobre o que el chama de "lado escuro do universo". Despois de gañar o Premio de Física e Outreach vai explicar por que o universo esconde.


 Que quere dicir o lado escuro do universo? Astrónomos e cosmólogos, en particular, postula que a maioría da masa e enerxía do universo é descoñecido, está escuro. Nós xa sabiamos hai moitos anos que non hai materia escura invisible, pois non emite radiación.


Como, entón, detectaron a presenza desa materia? Nós sentimos o seu efecto gravitacional sobre os outros obxectos no universo e que o vexamos, como galaxias ou estrelas.
Entón, nós sabemos só unha pequena parte do Universo. Poderiamos dicir que o universo non sabe que nos atopamos. Veremos 5% do universo, sería feito polo que entendemos como a materia común, e 95% é completamente descoñecido.


Onde estan dirixidas as investigación actuais? Curiosamente, o Premio Nobel de Física é só dada polo estudo da enerxía escura supernovas e está intimamente relacionado co que existe aquel lado escuro. Esta investigación é moi recente e hai un gran interese en saber que o 95% do universo que atopamos, neste momento, escuro.


Como é esa área accesible ao cidadán común? Na medida en que vai, os astrónomos están felices porque as persoas son fascinada polo ceo. En calquera caso, precisa saber para o público, contando historias que son convincentes, tanto en relación o traballo de investigadores sobre as implicacións de tal investigación e renuncia, no seu caso, para o máis académico. A meta é chegar a máis persoas. Así, a ciencia debe estar na conferencia, senón tamén en Internet e redes sociais.


Ás veces a xente non ven as aplicacións prácticas da investigación. No caso da saúde aspectos relacionados cun interese máis persoal. Pero doutra banda, foi utilizado un tempo cámaras astronomía que son agora usados ​​nunha base diaria. Ás veces, a ciencia ten cuestións tecnolóxicas, a continuación, ter unha aplicación máis práctica.

Vicent Martínez - Director del Observatorio Astronómico de Valencia

El catedrático de Astronomía y Astrofísica Vicent Martínez pronunciará este jueves el Foro de La Región (20,15 horas en el Centro de Desenvolvemento de Novacaixagalicia) para ofrecer una conferencia sobre lo que denomina 'el lado oscuro del universo'. Tras ganar el Premio de Enseñanza y Divulgación de Física tratará de explicar qué esconde el universo.


Vicent Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica 
¿A qué se refiere cuando habla del lado oscuro del universo?
Los astrónomos, y los cosmólogos en particular, postulamos que la mayoría de la masa y la energía del universo es desconocida, es oscura. Sabemos desde hace muchos años que hay materia oscura que no vemos porque no emite radiación.


¿Cómo se detecta entonces la presencia de esa materia?
Percibimos su efecto gravitatorio sobre otros objetos que hay en el universo y que sí vemos, como las galaxias o las estrellas.


Entonces tan sólo conocemos una pequeña parte del universo.
Podríamos decir que es más el universo que desconocemos que aquel que conocemos. Conoceremos un 5% del universo, el que estaría hecho por lo que entendemos como materia ordinaria, y un 95% es completamente desconocido.


¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones actuales?
Curiosamente el premio Nobel de Física que se acaba de dar por el estudio de las supernovas y la energía oscura está muy relacionado con qué existe en ese lado oscuro. Estas investigaciones son muy recientes y existe un gran interés por conocer ese 95 % del universo que nos resulta, en este momento, misterioso.


¿Cómo se consigue hacer accesible esta materia al ciudadano medio?
Dentro de lo que cabe, los astrónomos somos afortunados porque a la gente le fascina el cielo. En cualquier caso hay que saber llegar al público, contar historias que resulten atrayentes, tanto en lo que respecta al trabajo de los investigadores como a las repercusiones de esas investigaciones y renunciar, si es necesario, a los aspectos más academicistas. El objetivo es llegar al mayor número de personas. Por eso la ciencia debe estar en las conferencias, pero también en internet y las redes sociales.


A veces las personas no ven las aplicaciones prácticas de estas investigaciones.
En el caso de aspectos relacionados con la salud hay un interés más personal. Pero, por otro lado, en astronomía llevamos utilizando mucho tiempo las cámaras que ahora se usan de forma cotidiana. A veces la ciencia necesita de cuestiones tecnológicas que después tienen una aplicación más práctica.

jueves, 6 de octubre de 2011

Dios , o Universo e todo o demais parte:5

Dios , o Universo e todo o demais parte:4

Dios , o Universo e todo o demais parte:3

Dios , o Universo e todo o demais parte:2

Dios , o Universo e todo o demais parte:1

Ramas da Astronomía


A Astronomía está formada por diversas ramas entre as cales destacamos:

1. Astrofísica.
2. Astrometría ou Mecánica Celeste.
3. Planetoloxía.
4. Astronomía Óptica.